โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
26 พ.ค. 2019, 16:01:06

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

กลุ่มกฏหมายและคดี

ข่าวสารกลุ่มกฏหมายและคดี

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

ข้อมูลน่ารู้กลุ่มกฏหมายและคดี