ข่าวสารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

แสดง 1 ถึง 12 จาก 98 ผลลัพธ์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 5 ส.ค. 2021 19

นิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 5 ส.ค. 2021 18

กิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร

                     วันที่ 4  สิงหาคม 2564   ศน.ชุติปภา วรเดชนันทสกุล  ศน.จินตนา...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 5 ส.ค. 2021 20

การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานเชิงประจักษ์ผ่านระบบ Online

วันที่ 4  สิงหาคม 2564 นายถาวร คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อบ.1 ประธานการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานเชิงประจักษ์ผ่านระบบ...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 4 ส.ค. 2021 51

การคัดเลือกสถานศึกษาที่ดำเนินงานนิเทศภายในที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้

       วันที่  3  สิงหาคม  2564 นายธวัชชัย...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 3 ส.ค. 2021 35

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 ( ม่วงสามสิบ 4 )

             วันที่ 2...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 2 ส.ค. 2021 40

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 ( เมือง 6 )

   วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นางชาลินี  ศรีสันต์  ศึกษานิเทศก์...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 2 ส.ค. 2021 65

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 ( ม่วงสามสิบ 1 )

        วันที่ 2  สิงหาคม 2564...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 2 ส.ค. 2021 47

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 ( ม่วงสามสิบ 3 )

 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายสุพงษ์  โอวาท  รอง ผอ....

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2021 76

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 และ 15 ( เขื่องใน 1 และ 8 )

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2021 61

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 ( เขื่องใน 6 )

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง ผอ....

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2021 75

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 24 และ 25 ( ดอนมดแดง 1 และ 2 )

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสุพงษ์  โอวาท  รอง ผอ....

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2021 75

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 ( เขื่องใน 7 )

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง ผอ....


ข้อมูลน่ารู้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


ดาวน์โหลดกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1