ข่าวสารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

แสดง 1 ถึง 12 จาก 175 ผลลัพธ์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 20 ต.ค. 2021 61

การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

        วันที่ 19 ตุลาคม 2564...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 14 ต.ค. 2021 92

กิจกรรม เอามื้อสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ ฮักนะท่าไห

       วันที่ 13 ตุลาคม 2564  นายธวัชชัย...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 12 ต.ค. 2021 79

การอบรม การจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน PA สายงานศึกษานิเทศก์

       วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายปรีชา ...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 11 ต.ค. 2021 83

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

     วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564 นางสาววัชรากร  ตระการไทย...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 7 ต.ค. 2021 130

การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่

         วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 7 ต.ค. 2021 171

ติดตามโครงการอารยเกษตรโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) และโรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง

        วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ....

ประชาสัมพันธ์ 6 ต.ค. 2021 92

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564

        วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 6 ต.ค. 2021 90

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

             วันที่ 29...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 5 ต.ค. 2021 109

โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่

         วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 5 ต.ค. 2021 98

สรุปและสังเคราะห์ผลการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

  วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป....

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 5 ต.ค. 2021 103

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

     วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 28 ก.ย. 2021 125

รับมอบอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองบก

         วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564...


ข้อมูลน่ารู้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


ดาวน์โหลดกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1