• 14 ม.ค. 2022
 • 104

ประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนออนไลน์

 ประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนออนไลน์  อ่านเพิ่มเติม

นางสาววราพร ดาราศาสตร์
 • 6 ม.ค. 2022
 • 975

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2565

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (กรณีปกติ 2565) เอกสาร

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • 5 ม.ค. 2022
 • 166

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2564

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2564 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 22 พ.ย. 2021
 • 316

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 (เขื่องใน6)

     นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วย...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 22 พ.ย. 2021
 • 233

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 (ม่วงสามสิบ 3)

         นางสาวปิยะภรณ์ สาริบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 19 พ.ย. 2021
 • 266

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 23 (เหล่าเสือโก้ก 2)

        นางสาวอัญชลี ไชยกาล ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 17 พ.ย. 2021
 • 195

นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน

         เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 17 พ.ย. 2021
 • 176

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 (ม่วงสามสิบ1)

    นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์  ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 (ม่วงสามสิบ1) ได้ออกนิเทศ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 6 ต.ค. 2021
 • 239

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564

        วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 25 ก.ย. 2021
 • 299

บรรยายพิเศษเกี่ยวกับงานภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์

     วันที่ 23 กันยายน 2564 ดร.ถาวร คูณิรัตน์...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 17 ก.ย. 2021
 • 338

การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง

    วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 นายปรีชา  ทาศิริ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 8 ก.ย. 2021
 • 408

อบรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1

       วันที่ 7 กันยายน 2564  นายธวัชชัย...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 23 มิ.ย. 2021
 • 480

การประชุมปฏิบัติการชี้แจงสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการชี้แจงสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ พร้อมรับทราบแนวทางการประเมิน และถอดบทเรียน Integrity...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 30 เม.ย. 2021
 • 673

การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ประจำเขตตรวจราชการ

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเข็มพรชัย  ทองน้อย...

 • 18 มี.ค. 2021
 • 764

การดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563

 วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1