• 18 เม.ย. 2022
 • 190

การสั่งลงโทษทางวินัยตามการชี้มูลคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลังออกจากราชการเกินสามปี

การสั่งลงโทษทางวินัยตามการชี้มูลคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลังออกจากราชการเกินสามปี

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 12 ก.ค. 2019
 • 2,346

คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์

คู่มือกลุ่มกฏหมายและคดี  (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

นางสาวณภาภัช กองอุ่น
 • 30 เม.ย. 2019
 • 2,759

สรุปการดำเนินการงาน

  ​​​​​​

นางสาวณภาภัช กองอุ่น
 • 29 เม.ย. 2019
 • 3,665

ขั้นตอนการรับบริการข้อมูลข่าวสาร

นางสาวณภาภัช กองอุ่น
 • 19 มี.ค. 2019
 • 2,899

ให้ความรู้ เผยแพร่กฎหมายและระเบียบของทางราชการให้คณะครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

  นายวิลาศ วรรณแสง ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ได้ออกให้ความรู้ เผยแพร่ กฎหมายและระเบียบของทางราชการให้คณะครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนให้มีความรู้ด้านกฎหมาย วันที่ 15 กุมภาพันธ์...

นางสาวณภาภัช กองอุ่น
 • 19 มี.ค. 2019
 • 2,191

สพมเขต 29 ศึกษาดูงาน การประเมิน เขต สุจริตที่กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.อบ.๑

สพมเขต 29 นำโดยนายสมโภชน์ ขันทอง นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะ ศึกษาดูงาน การประเมิน...

นางสาวณภาภัช กองอุ่น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8