• 4 ส.ค. 2021
 • 30

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมกลั่นกรอง ITA Online 2021

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น....

 • 4 ส.ค. 2021
 • 27

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 28/2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล...

 • 30 ก.ค. 2021
 • 82

การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศผ่านสื่อ Join Zoom Meetings

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น....

 • 29 ก.ค. 2021
 • 76

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี พร้อมรับมือ COVID-19

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี พร้อมรับมือ COVID-19 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1...

 • 23 ก.ค. 2021
 • 88

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปลูกสำนึกจิตสาธารณะ

วันที่ 23 กรกฎาคม  2564 เวลา 08.30 น. นายถาวร...

 • 21 ก.ค. 2021
 • 122

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีอุบล...

 • 21 ก.ค. 2021
 • 94

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 27/2564

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม  2564 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล...

 • 19 ก.ค. 2021
 • 118

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เตรียมประเมินสถานะเป็นระบบราชการ 4.0

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA)...

 • 15 ก.ค. 2021
 • 186

สพป.อุบลราชธานี คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระดับคลัสเตอร์ 14

วันที่ 15 กรกฎาคม  2564 เวลา 13.00 น. นายถาวร...

 • 15 ก.ค. 2021
 • 224

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ O-NET

วันที่ 15 กรกฎาคม  2564 เวลา 10.00 น. นายถาวร...

 • 15 ก.ค. 2021
 • 175

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1...

 • 14 ก.ค. 2021
 • 107

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 26/2564

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม  2564 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล...

 • 9 ก.ค. 2021
 • 148

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี...

 • 8 ก.ค. 2021
 • 119

โรงเรียนอุบลวิทยาคมเปิดป้ายอาคาร 125 ปี

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดป้ายอาคาร 125 ปีอุบลวิทยาคม...

 • 8 ก.ค. 2021
 • 83

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมประเมิน ITA online : 2021

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 และการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต...

 • 7 ก.ค. 2021
 • 155

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดอบรมการใช้ระบบรายงาน ปพ.3 แบบออนไลน์

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบการรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)...

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1