ภารกิจผู้บริหาร
นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 20 พ.ค. 2019
 • 434

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีวันสถาปนา มทบ.22

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 22 ครบรอบปีที่ 69 ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 16 พ.ค. 2019
 • 615

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 20

ดร.ถาวร คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.เขต...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 16 พ.ค. 2019
 • 906

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รุ่นที่ 2 ระดับปฐมวัย

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 15 พ.ค. 2019
 • 545

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ถวายภัตตาหารพระภิกษุนวกะ

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.เขต...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 15 พ.ค. 2019
 • 597

ร.ร.ปทุมวิทยากร เปิดค่าย "พัฒนานักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ในยุค Thailand 4.0"

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิชาการ "พัฒนานักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 15 พ.ค. 2019
 • 548

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 15 พ.ค. 2019
 • 525

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.10 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 12 พ.ค. 2019
 • 1,061

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เสริมสร้างหลักสูตรต้านทุจริต รุ่น 1

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 10 พ.ค. 2019
 • 1,005

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบแนวคิดการทำงาน

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบนโยบาย "เรามาร่วมมือการทำงานในหน้าที่ เพื่อประโยชน์โดยรวมของอุบลบ้านของเรา เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของเราชาว...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 10 พ.ค. 2019
 • 859

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน

นายขวัญเรือน แสบงบาล นายเข็มพรชัย ทองน้อย นายสาญัณห์ รัตนโสภา นายสุริยะ พุทธิผล...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 8 พ.ค. 2019
 • 694

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 19

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล... นายขวัญเรือน แสบงบาล นายเข็มพรชัย...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 8 พ.ค. 2019
 • 765

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมถวายพระพร

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 8 พ.ค. 2019
 • 695

สพป.อุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร

นายขวัญเรือน แสบงบาล นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพรชัยมงคล...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 8 พ.ค. 2019
 • 655

สพป.อุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุ 109...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 3 พ.ค. 2019
 • 1,466

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ เดินทางรับตำแหน่ง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 พร้อม นางกาญจนี คูณิรัตน์ และคณะ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 2 พ.ค. 2019
 • 720

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับนโยบายการประเมิน ITA

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้าร่วมรับฟังนโยบายและการชี้แจงเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 2 พ.ค. 2019
 • 858

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำบุคลากรกลุ่มอำนวยการและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 2 พ.ค. 2019
 • 827

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 18

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 29 เม.ย. 2019
 • 771

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เจ้าภาพจัดค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 5

สพฐ.มอบหมายให้ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ภายใต้การดูแลของ นายสาญัญห์ รัตนโสภา รอง...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์