ภารกิจผู้บริหาร
 • 25 เม.ย. 2019
 • 622

สพป.อบ.1 ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.1 ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเศรษฐกิจ ปี 2561 และแนวโน้มปี...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 25 เม.ย. 2019
 • 1,064

สพป.อบ.1 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.1 นำ นางทิยานันท์ พละไกร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 24 เม.ย. 2019
 • 863

สพป.อบ.1 รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 17

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รก.ผอ.สพป.อบ.1  พร้อม นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.1...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 23 เม.ย. 2019
 • 1,400

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เจ้าภาพจัดอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำรุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ของ สพฐ.

นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เจ้าภาพจัดอบรมโครงการจิตอาสา 904...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 17 เม.ย. 2019
 • 958

สพป.อบ.1 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 16

นายขวัญเรือน แสบงบาล รก.ผอ.สพป.อบ.1 พร้อม นายเข็มพรชัย ทองน้อย  นายสุริยะ พุทธิผล...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 10 เม.ย. 2019
 • 808

สพป.อบ.1 สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2562

        นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อบ.1...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 29 มี.ค. 2019
 • 839

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวาย ร.10

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมบุคลากรกลุ่มอำนวยการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 27 มี.ค. 2019
 • 949

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. ให้ความรู้การพัฒนาระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ 

ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนาจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี่...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 26 มี.ค. 2019
 • 911

รองเลขาธิการ กพฐ.เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการมอนเตสซอรี (Montessori)

ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) ระดับปฐมวัยอายุ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 25 มี.ค. 2019
 • 843

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สานต่อโครงการเขตสุจริต ปีที่ 5

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รักษาการ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติไทย...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 21 มี.ค. 2019
 • 879

สพป.อบ.1 ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ นายพิจิตร  ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางทิยานันท์  พละไกร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 21 มี.ค. 2019
 • 883

รอง ผอ.สพป.อบ.1 ร่วมปลูกต้นไม้ในงาน "หนึ่งต้นลดโลกร้อน"

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.1 ร่วมเป็นเกียรติปลูกต้นไม้ในงาน "หนึ่งต้นลดโลกร้อน" เมื่อวันที่ 20...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 21 มี.ค. 2019
 • 711

สพป.อบ.1 รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 12

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 20 มี.ค. 2019
 • 950

สพป.อบ.1 ประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1

นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 20 มี.ค. 2019
 • 699

ผอ.สพป.อบ.1 ร่วมเป็นเกียรติในการเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง 2562

นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ปี...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 18 มี.ค. 2019
 • 1,033

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สานต่อโครงการเขตสุจริต ปีที่ 5

นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติไทย...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์