• 1 พ.ค. 2019
 • 1,948

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่...

นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ
 • 30 เม.ย. 2019
 • 2,218

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 1. หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว-12-2561 2. หลักเกณฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ...

นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ
 • 30 เม.ย. 2019
 • 20,714

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ...

นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ
 • 30 เม.ย. 2019
 • 2,525

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ประจำปี 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ประจำปี 2562 คลิกที่นี่

นางสาริกา ชายผา
 • 30 เม.ย. 2019
 • 5,339

สัญญาการยืมเงิน

สัญญาการยืมเงิน แบบ8500 (หมายเหตุ...พิมพ์หน้าหลังในแผ่นเดียวกัน)

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 30 เม.ย. 2019
 • 6,171

แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ 7223

แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ 7223

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 30 เม.ย. 2019
 • 10,341

แบบฟอร์มใบนำฝากและสมุดคู่ฝาก

แบบฟอร์มใบนำฝากและสมุดคู่ฝาก

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 29 เม.ย. 2019
 • 2,612

โครงการอบรมวินัยสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ โครงการอบรมวินัยสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562

นางสาวณภาภัช กองอุ่น
 • 29 เม.ย. 2019
 • 5,523

แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล             

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 29 เม.ย. 2019
 • 4,141

แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     (หมายเหตุ...พิมพ์หน้าหลังในแผ่นเดียวกัน)

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 28 เม.ย. 2019
 • 2,130

นโยบายคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2562

นโยบายคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2562

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
 • 23 เม.ย. 2019
 • 2,103

วันที่ 23 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศรีอุบล

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ โดยทำการคัดเลือกจากสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 10...

นางอรอุมา คำสุข
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1