• 10 มี.ค. 2020
 • 1,516

โรงเรียนบ้านแพงจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 10 มี.ค. 2020
 • 1,065

โรงเรียนบ้านดงยางจัดกิจกรรมเดินทางไกลฯ

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 6 มี.ค. 2020
 • 1,615

ร.ร.บ้านเหล่าคำ ป้องกันการแพร่ COVID-19

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 8 ก.พ. 2020
 • 884

ร.ร.บ้านหนองเค็ม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 31 ม.ค. 2020
 • 727

ดงยางร่วมใจ งดใช้ถุงพลาสติก

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 29 ม.ค. 2020
 • 876

บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) งดใช้ถุงพลาสติก

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 29 ม.ค. 2020
 • 1,119

กิตติญาณอุปถัมภ์

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 27 พ.ย. 2019
 • 2,260

ร.ร.อุบลวิทยาคม

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 25 พ.ย. 2019
 • 1,373

ร.ร.บ้านสร้างมิ่ง

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 25 พ.ย. 2019
 • 1,548

ร.ร.บ้านคำไฮใหญ่

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 25 พ.ย. 2019
 • 1,786

ร.ร.บ้านอีต้อม

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 25 พ.ย. 2019
 • 1,553

เครือข่ายเหล่าเสือโก้ก 2

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 25 พ.ย. 2019
 • 1,325

ร.ร.อุบลวิทยาคม

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 25 พ.ย. 2019
 • 1,791

ร.ร.บ้านหัวคำ

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 8 ต.ค. 2019
 • 4,267

ร.ร.บ้านดงยาง

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 20 ก.ย. 2019
 • 1,177

เครือข่ายดอนมดแดง 1 จัดงานมุฑิตาจิต

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1