• 9 มิ.ย. 2022
 • 66

งบทดลองจากระบบ GFMIS เดือน พฤษภาคม 2565

งบทดลองจากระบบ GFMIS เดือน พฤษภาคม 2565 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 9 มิ.ย. 2022
 • 48

งบทดลองจากระบบ GFMIS เดือน เมษายน 2565

งบทดลองจากระบบ GFMIS เดือน เมษายน 2565 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 9 มิ.ย. 2022
 • 44

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 9 มิ.ย. 2022
 • 44

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 9 มิ.ย. 2022
 • 40

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 9 มิ.ย. 2022
 • 42

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 9 มิ.ย. 2022
 • 40

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 9 มิ.ย. 2022
 • 45

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 9 มิ.ย. 2022
 • 36

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 9 มิ.ย. 2022
 • 19

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 9 มิ.ย. 2022
 • 20

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 9 มิ.ย. 2022
 • 24

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 9 มิ.ย. 2022
 • 16

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 9 มิ.ย. 2022
 • 19

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 7 เม.ย. 2022
 • 284

งบทดลองจากระบบ GFMIS เดือน มีนาคม 2565

งบทดลองจากระบบ GFMIS เดือน มีนาคม 2565 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 4 มี.ค. 2022
 • 229

งบทดลองจากระบบ GFMIS เดือน กุมภาพันธ์ 2565

คลิกเอกสารที่นี่นะคะงบทดลองจากระบบ GFMIS เดือน กุมภาพันธ์ 2565

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 9 ธ.ค. 2021
 • 451

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 30 พ.ย. 2021
 • 510

การขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ จำนวน 5 หลัง

การขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ จำนวน 5 หลัง คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 24 พ.ย. 2021
 • 436

ประกาศผู้ชนะประมูลขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุโดยวิธีประมูลด้วยวาจา

ประกาศผู้ชนะประมูลขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุโดยวิธีประมูลด้วยวาจา คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 24 พ.ย. 2021
 • 444

ประกาศผู้ชนะประมูลขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุโดยวิธีประมูลด้วยวาจา

ประกาศผู้ชนะประมูลขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุโดยวิธีประมูลด้วยวาจา คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8