• 7 ก.ย. 2021
 • 655

ประชุมการตรวจราชการกรณีปกติและกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมการตรวจราชการกรณีปกติและกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรินทร์ แก้วมณี) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์...

 • 19 เม.ย. 2021
 • 1,741

ตรวจสอบสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ที่ได้ัรับความเสียหายจากวาตะภัย ของโรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) อำเภอเขื่องใน

 นายสุพงษ์  โอวาท  รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  และคณะ ออกตรวจสอบสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ...

 • 23 มี.ค. 2021
 • 1,118

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ของ สพป.อบ.1

  วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุพงษ์ โอวาท รอง...

 • 15 มี.ค. 2021
 • 1,309

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงาน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/3/63/_2563.pdf

 • 13 พ.ย. 2020
 • 1,117

รายงานผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพป.อุบลราชธานี เขต 1

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/3/ปก/_2563_.pdf

นางวาสนา มุสิกสาร
 • 25 มิ.ย. 2020
 • 1,740

ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

สพป.อบ.1 ได้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน...

 • 24 มิ.ย. 2020
 • 1,445

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการที่ตอบสนองนโยบาย กลยุทธ์...

 • 3 เม.ย. 2020
 • 1,787

แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพฐ.

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 25 มี.ค. 2020
 • 1,801

แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

https://drive.google.com/file/d/17n5dswFMkZkysL2iyT_tAESO033iIDva/view

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 27 ส.ค. 2019
 • 3,788

เครือข่ายสถานศึกษา

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสถานศึกษา 1-25 ประธานเครือข่ายสถานศึกษา 1-25

 • 23 ส.ค. 2019
 • 2,884

ประชุมปฎิบัติการ การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565

นายเข็มพรชัย  ทองน้อย รอง ผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต 1ประธานในการประชุมปฎิบัติการ การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 12 ก.ค. 2019
 • 4,805

รายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

รายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงานในรอบ  6 เดือน คลิกที่นี่...

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
 • 12 ก.ค. 2019
 • 5,994

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560...

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
 • 12 ก.ค. 2019
 • 3,148

วิสัยทัศน์

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8