• 24 มิ.ย. 2022
 • 24

การประชุมขยายผลการอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565  นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง...

 • 22 มิ.ย. 2022
 • 28

การประชุม เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022

              วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565  นายปรีชา ทาศิริ...

 • 7 มิ.ย. 2022
 • 77

นิเทศ ติดตาม โรงเรียนเมืองอุบล

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายปรีชา ทาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ...

 • 7 มิ.ย. 2022
 • 87

ประเมินความพร้อมขอเพิ่มห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

 • 3 มิ.ย. 2022
 • 149

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่  3  มิถุนายน พ.ศ. 2565  ดร.ถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

 • 2 มิ.ย. 2022
 • 102

นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนเครือข่ายสถานศึกษาที่ 23 (เหล่าเสือโก้ก 2)

วันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน  2565 ดร.ถาวร...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 29 พ.ค. 2022
 • 144

สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 26 พ.ค. 2022
 • 138

นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 (ม่วงสามสิบ 3)

วันที่ 24-31 พฤษภาคม 2565 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 26 พ.ค. 2022
 • 128

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  นายปรีชา ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 25 พ.ค. 2022
 • 140

การลงพื้นที่ติดตาม โคก หนอง นา โมเดล

   วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 23 พ.ค. 2022
 • 153

การคัดเลือกโรงเรียนที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน Covid-19

    วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  นายปรีชา ทาศิริ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 20 พ.ค. 2022
 • 115

เตรียมการถ่ายทำวิดีโอ DLTV จากสพฐ.

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางธนพร คำนวน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม  นางวัชรากร...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 19 พ.ค. 2022
 • 128

การประชุมการนิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 19 พ.ค. 2022
 • 160

ประชุมการจัดการเรียนรวมโรงเรียนบ้านกุดกั่วและโรงเรียนบ้านค้อ

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565   ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 12 พ.ค. 2022
 • 167

ประชุมการจัดการเรียนรวมโรงเรียนบ้านรังแร้ง

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565   ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 12 พ.ค. 2022
 • 150

การอบรม Obec Content Center

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 6 พ.ค. 2022
 • 226

ประชุมการจัดการศึกษาเรียนรวมบ้านโพนงามและบ้านมะเขือ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 6 พ.ค. 2022
 • 176

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาเรียนรวมชุมชนบ้านหนองบ่อ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางธนพร คำนวน และนางชาลินี ศรีสันต์ ศึกษานิเทศก์ ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 3 พ.ค. 2022
 • 224

ศึกษาดูงาน สพป.มุกดาหาร

       วันที่ 2  พฤษภาคม 2565 นายปรีชา ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 29 เม.ย. 2022
 • 229

การขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 นางวัชรากร  บุดดาห์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำทางวิชาการ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8