• 12 พ.ค. 2022
 • 60

ประชุมการจัดการเรียนรวมโรงเรียนบ้านรังแร้ง

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565   ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 12 พ.ค. 2022
 • 62

การอบรม Obec Content Center

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 6 พ.ค. 2022
 • 123

ประชุมการจัดการศึกษาเรียนรวมบ้านโพนงามและบ้านมะเขือ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 6 พ.ค. 2022
 • 94

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาเรียนรวมชุมชนบ้านหนองบ่อ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางธนพร คำนวน และนางชาลินี ศรีสันต์ ศึกษานิเทศก์ ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 3 พ.ค. 2022
 • 135

ศึกษาดูงาน สพป.มุกดาหาร

       วันที่ 2  พฤษภาคม 2565 นายปรีชา ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 29 เม.ย. 2022
 • 155

การขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 นางวัชรากร  บุดดาห์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำทางวิชาการ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 26 เม.ย. 2022
 • 138

การประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (PLUS HL)

วันที่ 26 เมษายน 2565 นางวัชรากร บุดดาห์ น.ส.นุจริญ สมชัย...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 24 เม.ย. 2022
 • 218

การสอบแข่งขันวิชาการ นานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

            วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.1 มอบหมายให้...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 7 เม.ย. 2022
 • 213

ความร่วมมือ 7 กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

วันที่ 5 เมษายน 2565 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.1 ได้มอบหมายให้...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 30 มี.ค. 2022
 • 177

คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ระดับประถมศึกษา

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 26 มี.ค. 2022
 • 241

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 26 มีนาคม 2565 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 25 มี.ค. 2022
 • 312

ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี  รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 25 มี.ค. 2022
 • 239

ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนโรงเรียนบ้านโพนแพง

  วันที่ 24 มีนาคม 2565 นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 25 มี.ค. 2022
 • 243

เตรียมความพร้อมประเมินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์ ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนปทุมวิทยากรเพื่อรับการประเมินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 25 มี.ค. 2022
 • 205

ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพชุมชนอำเภอดอนมดแดง

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายสุบรรณ ลาสา รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 25 มี.ค. 2022
 • 209

การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอำเภอม่วงสามสิบ

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายอภินันทิชัย แกระหัน รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 25 มี.ค. 2022
 • 214

ประชุมรับฟังความคิดเห็นโรงเรียนบ้านปลาฝา

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อบ.1...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 23 มี.ค. 2022
 • 397

นิเทศ ตรวจเยี่ยม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านขามใหญ่

วันที่ 23 มีนาคม 2565  คณะกรรมการนิเทศ ตรวจเยี่ยม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยนายวสันต์...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 23 มี.ค. 2022
 • 143

โครงการ ตรวจตรา ซ่อมแซม แก้ไขจุดเสี่ยงในระบบไฟฟ้า

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 22 มี.ค. 2022
 • 179

นิเทศ ตรวจเยี่ยม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

วันที่ 22 มีนาคม 2565  คณะกรรมการนิเทศ ตรวจเยี่ยม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยนายวสันต์...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8