• 22 พ.ย. 2021
 • 632

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 (เมือง 4)

         นางสาววัชรากร  ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 22 พ.ย. 2021
 • 380

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 25 ( ดอนมดแดง 2)

   นายอภินันทิชัย แกระหัน รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวสุวิจยา...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 22 พ.ย. 2021
 • 448

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 24 (ดอนมดแดง1)

    นายอภินันทิชัย แกระหัน รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วย...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 22 พ.ย. 2021
 • 500

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 21 (ม่วงสามสิบ 6)

      นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 20 พ.ย. 2021
 • 514

การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์)

    เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 19 พ.ย. 2021
 • 546

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 (เขื่องใน3)

    เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 19 พ.ย. 2021
 • 440

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 (เขื่องใน2)

       เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   นายธวัชชัย ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 19 พ.ย. 2021
 • 447

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 19 พ.ย. 2021
 • 407

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 19 พ.ย. 2021
 • 347

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 19 พ.ย. 2021
 • 449

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 (เขื่องใน 5)

นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง.ผอ.สพป.อบ.1 พร้อมด้วย นายนราทิพย์ เวชกาล ประธานเครือข่ายฯที่12(เขื่องใน5) และนางสาวนพวรรณ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 19 พ.ย. 2021
 • 417

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 (ม่วงสามสิบ 3)

   เมื่อวันที่ 17  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  นายสุพงษ์ โอวาท...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 19 พ.ย. 2021
 • 515

ประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน

         วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 18 พ.ย. 2021
 • 405

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 (เมือง 6 )

     นางชาลินี  ศรีสันต์ ศึกษานิเทศก์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ นิเทศ ติดตาม...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 18 พ.ย. 2021
 • 352

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 (ม่วงสามสิบ 4 )

             นางสาววราพร ดาราศาสตร์...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 18 พ.ย. 2021
 • 453

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์)

     เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 17 พ.ย. 2021
 • 431

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 (เมือง7)

      นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 17 พ.ย. 2021
 • 593

การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนบ้านปะอาว

             เมื่อวันที่ 16...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 13 พ.ย. 2021
 • 810

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 23 (เหล่าเสือโก้ก 2)

              เมื่อวันที่...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 13 พ.ย. 2021
 • 450

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 (เขื่องใน 8)

     นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8