• 30 ต.ค. 2021
 • 319

การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 (เมือง 7)

วันที่ 28 ตุลาคม 2564  นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 30 ต.ค. 2021
 • 449

การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564เครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 (เขื่องใน 7)

วันที่ 28 ตุลาคม 2564  นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 30 ต.ค. 2021
 • 289

การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564เครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 (เมือง 1)

วันที่ 28 ตุลาคม 2564  นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 29 ต.ค. 2021
 • 416

การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564เครือข่ายสถานศึกษาเขื่องใน 1 และเขื่องใน 8

 วันที่ 28 ตุลาคม 2564   นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี  รอง ผอ.สพป.อบ.1...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 29 ต.ค. 2021
 • 317

การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564เครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 (เมือง 6)

       วันที่ 28 ตุลาคม 2564   นายเข็มพรชัย ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 28 ต.ค. 2021
 • 394

การประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 (เขื่องใน 4)

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2    ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 28 ต.ค. 2021
 • 531

การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 (ม่วงสามสิบ 1)

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 28 ต.ค. 2021
 • 510

การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 23 ( เหล่าเสือโก้ก 2)

     วันที่ 27 ตุลาคม 2564  นางสาวอัญชลี  ไชยกาล...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 28 ต.ค. 2021
 • 415

การประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 วันที่  27 ตุลาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 28 ต.ค. 2021
 • 461

การประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

วันที่  27 ตุลาคม 2564 กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 26 ต.ค. 2021
 • 490

การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

           วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 20 ต.ค. 2021
 • 369

การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

        วันที่ 19 ตุลาคม 2564...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 14 ต.ค. 2021
 • 557

กิจกรรม เอามื้อสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ ฮักนะท่าไห

       วันที่ 13 ตุลาคม 2564  นายธวัชชัย...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 12 ต.ค. 2021
 • 610

การอบรม การจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน PA สายงานศึกษานิเทศก์

       วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายปรีชา ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 11 ต.ค. 2021
 • 498

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

     วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564 นางสาววัชรากร  ตระการไทย...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 7 ต.ค. 2021
 • 495

การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่

         วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 6 ต.ค. 2021
 • 605

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

             วันที่ 29...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8