• 5 ต.ค. 2021
 • 367

สรุปและสังเคราะห์ผลการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

  วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป....

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 5 ต.ค. 2021
 • 446

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

     วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 28 ก.ย. 2021
 • 396

รับมอบอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองบก

         วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 28 ก.ย. 2021
 • 435

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ

               ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 18 ก.ย. 2021
 • 513

การดำเนินการวิจัย ขั้นที่ 2 ประชุมระดมความคิด ตามโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่

     วันที่ 17 กันยายน 2564  นายปรีชา ทาศิริ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 18 ก.ย. 2021
 • 1,063

การดำเนินการวิจัย ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ SWOT ตามโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่

       วันที่ 15 กันยายน 2564  ดร.ถาวร...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 17 ก.ย. 2021
 • 436

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยระบบออนไลน์

     วันที่  ๒๗  กันยายน พ.ศ. 2564 ดร.ถาวร ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 17 ก.ย. 2021
 • 545

ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน โรงเรียนบ้านหาด และโรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก

          วันที่ 16 กันยายน...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 15 ก.ย. 2021
 • 675

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

        วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 13 ก.ย. 2021
 • 483

ตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔       นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 10 ก.ย. 2021
 • 789

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

     วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายปรีชา  ทาศิริ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 10 ก.ย. 2021
 • 624

อบรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 3

         วันที่ 9 กันยายน 2564...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 9 ก.ย. 2021
 • 1,013

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

      วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔  ดร.ถาวร...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 9 ก.ย. 2021
 • 792

โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่

       วันที่ 8 กันยายน 2564  นายปรีชา...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8