สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

  • ที่อยู่: 199 ถนน สุรศักดิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
  • อีเมล์: ubon013401@gmail.com
  • Call Center: 0864652532
  • FAX หน้าห้อง ผอ.สพป.อบ.1: 045242320
  • หน้าห้อง ผอ.สพป.อบ.1: 0864652530