ข่าวสารกลุ่มอำนวยการ

แสดง 37 ถึง 48 จาก 331 ผลลัพธ์
รอบรั้วโรงเรียน 8 ต.ค. 2021 159

มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ

รอบรั้วโรงเรียน 8 ต.ค. 2021 138

เค็งนาดี

รอบรั้วโรงเรียน 4 ต.ค. 2021 167

ปากน้ำ

รอบรั้วโรงเรียน 4 ต.ค. 2021 211

เครือข่ายเมือง 7

รอบรั้วโรงเรียน 4 ต.ค. 2021 177

เค็งนาดี

รอบรั้วโรงเรียน 4 ต.ค. 2021 181

ดงยาง

รอบรั้วโรงเรียน 4 ต.ค. 2021 148

โพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)

รอบรั้วโรงเรียน 4 ต.ค. 2021 158

ชุมชนโพนเมืองวิทยา

รอบรั้วโรงเรียน 1 ต.ค. 2021 178

สร้างมิ่ง

รอบรั้วโรงเรียน 29 ก.ย. 2021 128

บก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี)

รอบรั้วโรงเรียน 29 ก.ย. 2021 145

ยางสักกระโพหลุ่ม

รอบรั้วโรงเรียน 28 ก.ย. 2021 137

เครือข่ายเหล่าเสือโก้ก 2


ข้อมูลน่ารู้กลุ่มอำนวยการ

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์
#เรื่อง
1คณะบุคลากร กลุ่มอำนวยการ สพป.อบ.1 ร่วมกิจกรรมอันเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ณ มณทลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 24/2563
3ผลการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563
4ประชุมพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2563
5พิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
6งานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี
7คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ
8จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (30 %)
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1
10ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1
11ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน
12วังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)
13บ้านไพบูลย์
14ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15งานประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นคนมีธรรม” ปีที่ 13 ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดกลุ่มอำนวยการ

#เรื่อง
ไม่พบผลลัพธ์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1