โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
26 พ.ค. 2019, 16:03:19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลน่ารู้กลุ่มบริหารงานบุคคล

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#เรื่อง
1ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์