• 14 พ.ค. 2021
  • 150

นายถาวร  คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่  14 ร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง)

นายถาวร  คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่  14 ร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) ในคราวประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2564 เพื่อหารือแนวทางการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564  ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom โดย มีนางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เลขานุการ Cluster นางสาวนพวรรณ  ชุมพล และนายศราวุฒิ  ชันเงิน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1