• 9 ก.ย. 2021
 • 625

ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน โรงเรียนปทุมวิทยากร และ โรงเรียนบ้านปะอาว

         วันที่ 8 กันยายน 2564...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 8 ก.ย. 2021
 • 687

ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)และโรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)

     วันที่ 7 กันยายน 2564   นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 7 ก.ย. 2021
 • 580

ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน รร.บ้านกระบูน รร.ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

      วันที่ 7 กันยายน 2564  นายปรีชา...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 7 ก.ย. 2021
 • 618

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายที่ 18 ม่วงสามสิบ 3

               ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 6 ก.ย. 2021
 • 706

การประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมการอ่าน

             วันจันทร์ที่ ๖...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 5 ก.ย. 2021
 • 396

การประชุมเพื่อประเมินคุณภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร

    วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔  นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 3 ก.ย. 2021
 • 463

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

      นายปรีชา ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 2 ก.ย. 2021
 • 862

นิเทศ ติดตาม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย

     วันที่ 2 กันยายน 2564   ศน.วิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 2 ก.ย. 2021
 • 794

นิเทศ ติดตาม โครงการสหกรณ์โรงเรียนโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน

         วันที่ 2 กันยายน 2564...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 2 ก.ย. 2021
 • 431

การถ่ายทำวีดิทัศน์ โครงการ การนิเทศทางไกลรูปแบบ On-demand ด้วยวีดิทัศน์

           วันที่ 31 สิงหาคม...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 1 ก.ย. 2021
 • 559

การประชุม และนิเทศออนไลน์เครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 ( เมือง 4 )

         วันที่ 1 กันยายน  2564...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 1 ก.ย. 2021
 • 526

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี

         วันที่ 31 สิงหาคม 2564...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 31 ส.ค. 2021
 • 485

การอบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว

       นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 31 ส.ค. 2021
 • 647

การประชุมชี้แจงโครงการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

    วันที่ 31 สิงหาคม 2564  นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป....

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 31 ส.ค. 2021
 • 537

การประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่ายเทิดพระคุณของแม่

            วันที่ ๓๐ สิงหาคม...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8