สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุรินทร์ แก้วมณี) ทั้งนี้ได้นำเสนอแนวทาง การปฏิบัติที่ดีที่ได้ดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการฯ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอิ่มบุญ ๑ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี...

โดย
กลุ่มบริหารงานบุคคล

Executive Mission

ข่าวสารภารกิจผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ITA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รอบรั้วโรงเรียน

ปฏิทินการประชุม

รายการประชุมวันนี้

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

OBEC CHANNEL ระบบ Data Management Center ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ติวฟรี.com ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม Obec Mail

หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562 สพป.อบ.1

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารสำหรับการติดต่อ
0864652532 Call Center
045242320 FAX หน้าห้อง ผอ.สพป.อบ.1
0864652530 หน้าห้องผอ.สพป.อบ.1
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1