Tel. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
May 26, 2019 4:02:34 PM

Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

News

Showing 1-5 of 5 items.
#TitleCreated At
1ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์May 24, 2019 10:29:22 AM
2การประกวดครูดีในใจ ประจำปี 2562Mar 18, 2019 3:47:35 PM
3Develop website for UBN1Mar 18, 2019 10:30:45 AM
4Feb 9, 2019 11:52:31 PM
5UBN1 create new websiteFeb 9, 2019 11:47:18 PM

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Showing 1-10 of 29 items.
#TitleCreated At
1รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนปี 2562 ตัวชี้วัด 021May 2, 2019 1:31:28 PM
2ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Apr 11, 2019 3:56:25 PM
3ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ โทรทัศน์สี แอลอีดีทีวี เครื่องดูดฝุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Apr 11, 2019 3:48:25 PM
4ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ถังน้ำ เครื่องตัดหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Apr 11, 2019 3:42:56 PM
5ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Apr 11, 2019 3:39:00 PM
6ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ ​​​​​​​Apr 11, 2019 3:13:52 PM
7ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Apr 11, 2019 3:06:17 PM
8ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ด้วยวิธีประกวดราตาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Apr 11, 2019 2:46:47 PM
9ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ด้วยวิธีประกวดราตาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Apr 11, 2019 2:46:47 PM
10 ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชาเกษตร (Shopping list)Apr 11, 2019 2:22:38 PM

ข่าวจากกลุ่ม

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

May 24, 2019 10:29:22 AM Public Relation นางสาวเอมอร วิมลพันธ์ 53
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "วารสารวิชาการ  สพฐ. ครั้งที่ 1/2562" ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางนำเสนอและแพร่ผลงานทางวิชาการ  ให้ส่งผลงานทางกวิชาการโดยจัดทำเป็นบทความทางวิช...

ทำเนียบบุคลากรสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานีและสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

May 15, 2019 11:55:21 AM สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี นางอรอุมา คำสุข 97
ทำเนียบบุคลากรสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานีและสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน พ.ศ. 2561

May 15, 2019 11:16:41 AM Promotion of Educational Provision Group นางอรอุมา คำสุข 143
หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน พ.ศ. 2561

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562

May 14, 2019 2:47:41 PM Financial and Assets Administration Group นางสาวนิโลบล โยธา 157
งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562 คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

ประชาสัมพันธ์สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวโหลดแอปใหม่ กบข.

May 7, 2019 4:19:49 PM Financial and Assets Administration Group นางสาวนิโลบล โยธา 187
ประชาสัมพันธ์สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวโหลดแอปใหม่ กบข. คลิกรายละเอียดที่นี่ค่ะ

ปฏิทินการใช้ห้องประชุม

ห้องประชุมราชธานี ห้องประชุมศรีอุบล ห้องประชุมเกียรติอุบล ห้องประชุมบุณฑริกา (ข้างกลุ่มบริหารงานบุคคล) ห้องออกกำลังกาย

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์