การอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านกาวเทียม(DLTV)

การอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านกาวเทียม(DLTV)

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านกาวเทียม(DLTV) พร้อมนี้ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ พร้อมมอบนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)...

โดย
กลุ่มอำนวยการ

Executive Mission

ข่าวสารภารกิจผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ITA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกลุ่มงาน

ข่าวสารจากกลุ่มงาน

รอบรั้วโรงเรียน

ปฏิทินการประชุม

รายการประชุมวันนี้

หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562 สพป.อบ.1

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารสำหรับการติดต่อ
0864652532 Call Center
045242320 FAX หน้าห้อง ผอ.สพป.อบ.1
0864652530 หน้าห้องผอ.สพป.อบ.1
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1