โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
26 พ.ค. 2019, 17:01:58

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

ข่าวจากกลุ่ม

แสดง 1 ถึง 20 จาก 63 ผลลัพธ์

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน พ.ศ. 2561

15 พ.ค. 2019, 11:16:41 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางอรอุมา คำสุข 144
หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน พ.ศ. 2561 ตามหนังสือที่ ศธ 04183/ว 2173 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน กำหนดส่งภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 คลิกที่นี่http...

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562

14 พ.ค. 2019, 14:47:41 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 158
งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562 คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

ประชาสัมพันธ์สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวโหลดแอปใหม่ กบข.

7 พ.ค. 2019, 16:19:49 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 189
ประชาสัมพันธ์สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวโหลดแอปใหม่ กบข. คลิกรายละเอียดที่นี่ค่ะ

นายสุริยะ พุทธิผล รองผอ.สพป.อบ.5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งรอง ผอ.สพป.อบ.1นำข้าราชการร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดอุบลราชธานี

7 พ.ค. 2019, 16:12:27 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 177
นายสุริยะ  พุทธิผล รองผอ.สพป.อบ.5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งรอง ผอ.สพป.อบ.1 นำข้าราชการร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาส พระร...

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่

7 พ.ค. 2019, 12:07:42 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ 205
ดร.ถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก...

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ตัวชี้วัดที่ O24

7 พ.ค. 2019, 11:48:19 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 149
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ตัวชี้วัดที่ O24 คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

3 พ.ค. 2019, 15:33:10 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 183
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน หนังสือนำส่ง สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

2 พ.ค. 2019, 8:53:52 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาริกา ชายผา 140
รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ คลิกเอกสารที่นี่

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)

2 พ.ค. 2019, 8:48:10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาริกา ชายผา 139
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

การขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว( Home School )

30 เม.ย. 2019, 14:03:01 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางลาวัลย์ฉวี ศรีงาม 115
ขั้นตอนการขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว(  Home School ) คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

รายงานกิจกรรมเขตสุจริต

30 เม.ย. 2019, 11:36:27 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาริกา ชายผา 117
รายงานกิจกรรมเขตสุจริต คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

30 เม.ย. 2019, 10:20:15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางลาวัลย์ฉวี ศรีงาม 126
นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562   คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

30 เม.ย. 2019, 9:57:44 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางลาวัลย์ฉวี ศรีงาม 128
รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

การพัฒนาครูตามภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่ 2/2562

29 เม.ย. 2019, 14:36:56 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ 124
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จะเปิดการอบรมการพัฒนาครูตามภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2562...

ระเบียบงานสารบรรณ

29 เม.ย. 2019, 13:42:11 กลุ่มอำนวยการ นางทิพวรรณ สมสอน 166
ระเบียบงานสารบรรณ คลิกเอกสารที่นี่