สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ชี้แจงกรรมการสอบ O-NET

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบ เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแนวทางของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13.30...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวสารภารกิจผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ภารกิจผู้บริหาร สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
  • 27 ม.ค. 2020, 14:32:26
  • 34
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี...

นางสาวธมลวรรณ ทิณ...
ภารกิจผู้บริหาร สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5
  • 27 ม.ค. 2020, 10:33:32
  • 25
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.  2563 เวลา 08.10 น.  นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์  รอง...

นางสาวธมลวรรณ ทิณ...
ภารกิจผู้บริหาร  โรงเรียนบ้านนามึน รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
  • 23 ม.ค. 2020, 12:57:49
  • 311
โรงเรียนบ้านนามึน รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร...

นางสาวธมลวรรณ ทิณ...
ภารกิจผู้บริหาร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นพิเศษ
  • 22 ม.ค. 2020, 10:27:31
  • 56
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นพิเศษ

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณ...

ข่าวกลุ่มงาน

ข่าวสารจากกลุ่มงาน

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะประมูลขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุโดยวิธีประมูลด้วยวาจา
ประกาศผู้ชนะประมูลขายทอดตลาดอา...
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
อ่านเพิ่มเติม
งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2562
งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)...
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
อ่านเพิ่มเติม
เลื่อนวันขายทอดตลาดอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
เลื่อนวันขายทอดตลาดอาคาร สิ่งป...
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
อ่านเพิ่มเติม