Executive Mission
  • May 2, 2019 11:33:58 AM
  • 1,467

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำบุคลากรกลุ่มอำนวยการและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปลงผม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ วัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี