• May 2, 2019
  • 2,064

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับนโยบายการประเมิน ITA

 

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้าร่วมรับฟังนโยบายและการชี้แจงเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบ VDO Conference จาก สพฐ. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1