• May 27, 2019
  • 2,404

จังหวัดอุบลราชธานี จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562

นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน และเสียสละ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งยังเป็นการเฟ้นหาตัวแทนในระดับจังหวัด เพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป โดย ดร.ถาวร คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1