Executive Mission
  • May 27, 2019 3:22:18 PM
  • 509

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ให้การสนับสนุนข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี นายขวัญเรือน แสบงบาล นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมรับชมและเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงด้วย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี