Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
  • Aug 26, 2019 9:04:07 AM
  • 2,598

พิธีรับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา2561

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ศึกษานิเทศก์ ครูปฐมวัย และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพป.อบ.1 จำนวน50 โรงเรียน รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี