• Feb 14, 2020
  • 653

การสอบ RT ป.1

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายปรีชา ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ลงพื้นที่สนามสอบ เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT (ประเมินความสามารถด้านการอ่าน) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบาย หลักการ และมาตรฐานการจัดสอบของ สพฐ. และ สพป.อุบลราชธานี เขต 1

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1