• 5 มี.ค. 2021
  • 1,308

DLTV R Service วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

วันที่  1-5 มีนาคม 2564 ที่ โรงเรียนบ้านผักแว่น โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ โรงเรียนบ้านทุ่ง โรงเรียนบ้านแสงน้อย และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28   นายเจษฎาภรณ์  ศรีหาพงษ์ ตำแหน่ง ครู แผนกเทคโนโลยีโทรคมนาคม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมทีมงาน  DLTV R Service ให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน  ให้กับโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เพื่อสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางด้านการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมไปถึงการแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นและไม่ตรงวิชาเอก

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8