• 8 มิ.ย. 2021
  • 131

การประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 และ 2  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย โดยมี นายวรวิทย์  โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา เป็นคณะกรรมการประเมิน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเรือนรับรอง โรงเรียนบ้านโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1