• 20 ก.ค. 2021
  • 128

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยใช้การประชุมวิดีโอทางไกล

      วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางจินตนา  ดอกพุฒ  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายสานศึกษาที่ 7 ( เมือง 7)  ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายสานศึกษาที่ 7 ( เมือง 7) ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วางแผนการพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา พัฒนาโรงเรียน พัฒนาครู 2) เพื่อกำหนดปฏิทินในการนิเทศ ติดตาม ร่วมกัน ผ่านระบบออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 และ 3) เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาด้านดิจิตอล ทั้งนี้ มี นายปรีชา ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ นางสาววัชรากร ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1