• 2 ก.ย. 2021
  • 1,153

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 2 กันยายน 2564 ในการโอนเงินงบประมาณ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงระบาดของโรคโควิด 19 คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 2 กันยายน 2564  ในการโอนเงินงบประมาณ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงระบาดของโรคโควิด 19    คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
1. เอกสารประกอบ หลักฐานในการเบิกจ่าย
2. PPT นำเสนอของ ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
3. แบบรายงานผลการจ่ายเงิน (กลุ่มนโยบายและแผน ได้แจ้งให้ท่านดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564)  หากมีการเปลี่ยนแปลง  ให้รายงานเพิ่มเติม
          
https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/ICTt/.doc ตัวอย่างรายงานเงินคงเหลือ

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/ICTt/_2000.xls ทะเบียนคุมเงินช่วยเหลือเงิน 2000

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/ICTt/_2_64.pdf นำเสนอของ ท่าน ด.ร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/ICTt/_2000.docx แบบการจ่ายช่วยเหลือเงินสด 2000

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/ICTt/2000.xlsx แบบรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีฯ 2000

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/ICTt/_2000_1630571818.docx ปกทะเบียนคุมเงินนอกเงินช่วยเหลือ 2000

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/ICTt/1_3.xlsx แบบรายงานผลการจ่ายเงิน (กลุ่มนโยบายและแผน ได้แจ้งให้ท่านดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564)  หากมีการเปลี่ยนแปลง  ให้รายงานเพิ่มเติม

 

 

หากมีข้อสงสัย ในข้อ 1 โปรดติดต่อ
1. นางพรทิพย์  ภิญโญ  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 081-966-4599
2. นางสุภาวดี  วิลัย  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 088-583-4484
หากมีข้อสงสัย ในข้อ 3 โปรดติดต่อ 
1. นางอุณารัตน์  ลาผ่าน  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 094-351-6424

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8