• 13 ก.ย. 2021
  • 95

ตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ 

     นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๒ ดาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนในสังกัด สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ ที่แจ้งความประสงค์ขอรับการประเมิน จำนวน ๒๔ โรงเรียน โดยมีนายปรีชา  ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และนางจินตนา ดอกพุฒ   ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ

พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบเอกสาร  ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ และตรวจสอบข้อมูล  ด้วยวิธีการออนไลน์ ณ ห้องประชุมศรีอุบล  สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1