• 5 ต.ค. 2021
  • 103

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

     วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.ถาวร คูณิรัตน์

ผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานการดำเนินการคัดเลือกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวด

แข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

โดยระบบออนไลน์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมราชธานี  สพป.อุบลราชธานี เขต 1

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1