• 6 ต.ค. 2021
  • 151

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดเก็บข้อมูลประกอบการเลื่อนเงินเดือนรอบ 2

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการครูที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบประเมินครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีปกติ โดยมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี  เขต 1 ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายสถานศึกษา   พร้อมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชธานี  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี    : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ /ข่าว    ศราวุฒิ ขันเงิน /ภาพ

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1