• 11 ต.ค. 2021
  • 83

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

     วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564 นางสาววัชรากร  ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 เมือง 4 พร้อมด้วยนางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์ และนางสาวสวาสฎิพร  แสนคำ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย ได้ออกนิเทศ ติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ของโรงเรียนบ้านปะอาวในการนี้ได้รับเกียรติ จากท่านฯระลึก ธานี อดีตผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนให้กำลังใจ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านปะอาว โดยมีว่าที่ ร.ต.อุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว และคณะครู ให้การต้อนรับและรับการนิเทศฯ ในครั้งนี้

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1