โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
26 พ.ค. 2019, 16:01:40

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ

2 พ.ค. 2019, 11:33:58 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 183

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำบุคลากรกลุ่มอำนวยการและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 99 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปลงผม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ วัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com