โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
26 พ.ค. 2019, 16:02:29

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับนโยบายการประเมิน ITA

2 พ.ค. 2019, 15:17:01 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 141

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้าร่วมรับฟังนโยบายและการชี้แจงเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบ VDO Conference จาก สพฐ. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com