ภารกิจผู้บริหาร
  • 2 พ.ค. 2019, 15:17:01
  • 1,373

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับนโยบายการประเมิน ITA

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้าร่วมรับฟังนโยบายและการชี้แจงเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบ VDO Conference จาก สพฐ. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1