ภารกิจผู้บริหาร
  • 15 พ.ค. 2019, 11:31:48
  • 642

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 พร้อมมอบนโยบายการทำงาน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบ รับรู้ ทำความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะความพร้อมของอาคารสถานที่ ความสะอาด และความปลอดภัย โดยมี รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม และ ผอ.หน่วย รับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1