โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
26 พ.ค. 2019, 16:40:07

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 20

16 พ.ค. 2019, 11:16:12 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 70

ดร.ถาวร คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 20 ประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-09.00 น.โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กำชับให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ ความสะอาด และความปลอดภัย ก่อนเปิดภาคเรียน.

 


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com