โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
16 มิ.ย. 2019, 19:45:44

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

27 พ.ค. 2019, 15:22:18 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 183

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ให้การสนับสนุนข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี นายขวัญเรือน แสบงบาล นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมรับชมและเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงด้วย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด