โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
16 มิ.ย. 2019, 20:15:08

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

มอบทุนการศึกษา สมาคม - มูลนิธิชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2562

28 พ.ค. 2019, 21:29:58 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางอรอุมา คำสุข 94

นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา สมาคม - มูลนิธิชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในจังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.ถาวร คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวต้อนรับ และประธานมูลนิธิ นางมยุรี  วงศ์สามี กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชธานี


นางอรอุมา คำสุข
onumakh232@gmail.go.th
ข่าวสารล่าสุด