โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
16 มิ.ย. 2019, 19:39:56

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู เครือข่ายเมือง 1

29 พ.ค. 2019, 16:27:40 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 195

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 1 พร้อมมอบนโยบายแนวคิดในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยกำชับให้ครูร่วมสร้างคนดีให้กับสังคม รักโรงเรียนให้เสมือนบ้าน รักนักเรียน เอาใจใส่นักเรียนเหมือนลูก เหมือนญาติ และอยู่กับนักเรียนให้มากที่สุด โดย นายอภัย สบายใจ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 1 และผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมขานรับนโยบาย เพื่อนำสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป 

   จากนั้น ดร.ถาวร คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายวิลาศ วรรณแสง ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ผู้ดูแลโครงการวินัยสัญจร พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นพรรณไม้อันทรงคุณค่าและเป็นพรรณไม้ประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากดอกรวงผึ้งจะออกดอกในช่วงเดือนพระบรมราชสมภพพอดี ส่วนสีเหลืองของดอกรวงผึ้งยังเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพอีกด้วย. 

 


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด