โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
16 มิ.ย. 2019, 19:36:28

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

พิธีมอบทุนการศึกษา สมาคม-มูลนิธิชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2562

30 พ.ค. 2019, 22:19:14 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 144

นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา สมาคม-มูลนิธิชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2562 มี นางมยุรี วงษ์สามี พร้อมคณะกรรมการฯ ได้มามอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้มอบทุนระดับประถมศึกษา 225 ทุน ระดับมัธยมศึกษา 69 ทุน รวมเป็นเงิน 657,000 บาท โดย ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวให้การต้อนรับ และ นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด