โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
16 มิ.ย. 2019, 20:36:04

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 แสดงเจตจำนง ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

30 พ.ค. 2019, 22:37:17 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 129

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.10 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร้องเพลงมาร์ชอุบล 1  จากนั้น ได้กล่าวคำแสดงเจตจำนงของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบ จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต.


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด