ภารกิจผู้บริหาร
  • 30 พ.ค. 2019, 22:37:17
  • 368

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 แสดงเจตจำนง ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.10 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร้องเพลงมาร์ชอุบล 1  จากนั้น ได้กล่าวคำแสดงเจตจำนงของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบ จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต.