โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
16 มิ.ย. 2019, 19:41:41

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 22

30 พ.ค. 2019, 23:40:45 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 116

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 22/2562 ดำเนินรายการโดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ที่ส่งถึงครู รู้ถึงนักเรียน เพื่อให้สถานศึกษาร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และนโยบาย สพฐ.สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล  สพป.อุบลราชธานี เขต 1


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด