ภารกิจผู้บริหาร
  • 31 พ.ค. 2019, 14:09:53
  • 393

ส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี เฝ้าส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเฝ้าส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เวลา 14.30 น. ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๑ จ.อุบลราชธานี