โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
16 มิ.ย. 2019, 19:36:02

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

ส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี เฝ้าส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

31 พ.ค. 2019, 14:09:53 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 150

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเฝ้าส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เวลา 14.30 น. ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๑ จ.อุบลราชธานี 


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด