โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
16 มิ.ย. 2019, 19:35:50

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เสริมสร้างข้าราชการบรรจุใหม่ ไม่คอร์รัปชั่น

1 มิ.ย. 2019, 18:20:13 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 211

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม "ปลูกจิตสำนึกเขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชั่น" ภายใต้ "ผลประโยชน์ทับซ้อน" สำหรับบุคลากร และข้าราชการบรรจุใหม่ โดยมี นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ นายศุภชัย ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

 


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด